Anbi

ANBI Stichting Continental Sound

Volgens de richtlijnen van de Belastingdienst, moet iedere organisatie met een Anbi de volgende gegevens publiceren. Hier volgen de diverse gegevens:

 1. Naam
  De gehele naam is: Stichting Continental Sound
 2. RSIN = 0012.35.084
  Kamer van Koophandel: 41125740
 3. Contactgegevens
  Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam
  Tel.010-4212592 (kantoor)
  Email: leen@continentalart.org
  IBAN NL03INGB0002252888
  BIC: INGBNL2A
 4. Bestuurssamenstelling
  Leen La Rivière (voorzitter)
  Marinus den Harder (penningmeester)
  Ria La Rivière (secretaris)
 5. Beleidsplan
  Stichting Continental Sound bestaat sinds december 1970. STCS heeft vanaf het begin zeer veel innovaties op het gebied van de kunsten en muziek tot stand gebracht met name voor de christelijke wereld in Nederland, in Europa en met heel veel offers vanaf 1974 tot de omwenteling in 1989/1990 in Oost-Europa. Per jaar zijn alle activiteiten beschreven, zie geschiedenis op deze website
  Het beleidsplan heeft alle jaren voorgeschreven dat Stichting Continental Sound innoveert en op zeker moment die innovaties verzelfstandigt. De oudste is www.continentals.nl; de jongste is de www.school-of-rock.nl.
  Andere verzelfstandigde activiteiten zijn:
  www.continentalministries.org
  www.continentalart.org
  www.cnvkunstenbond.nl
  www.christianartists.org
  www.christianartists-network.org
  www.auteursrechtkenniscentrum.nl
  www.christelijkekunst.org
  www.station-r.nl
  www.verenigingcontinentalartcentre.nl
  Het beleidsplan voor de komende jaren:
  1. het doorgaan van creatieve vernieuwingen. Basis zijn de waarden en normen, de vorm een creatieve; waar mogelijk moeten jongeren een rol kunnen spelen. Met name is er nu aandacht voor het media aspect. Een eerste serie van die combinatie is te vinden op www.station-r.nl; er wordt ook gewerkt aan andere kanalen, webTV, Webradio e.d.
  2. waar nodig het in stand houden en hulp bieden bij bestaande lopende projecten, die verzelfstandigd zijn. Als voorbeelden: Continentals-Roemenïë, Continentals-Hongarije, Continentals-Slowakije, Continentals-Italië (het muzikale jongerenwerk in die landen)
  3. het mogelijk maken, dat er in Europa plekken zijn voor ontmoeting en uitwisseling speciaal gericht op jongerencultuur, voorbeeld het jaarlijkse Christian artists seminar; maar ook het sturen van sprekers c.q. specialisten naar andere forums
  4. de publicatie van bepaalde boeken, belangrijk voor oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van religie, jeugd en cultuur; en dat ook in Europese talen
 6. Beloningsbeleid
  De bestuursleden krijgen geen honorarium. Ook geen vacatiegelden. Wel kunnen reële gemaakte kosten gedeclareerd worden. Ingehuurde dienstverlening b.v. de webhost worden volgens factuur betaald. Over de hoogte bestaan afspraken. Datzelfde geldt voor alle andere ingehuurde dienstverlening, kantoorruimte, kantoorkosten e.d.
 7. Doelstelling
  1. creatieve innovaties, gebaseerd op de algemene christelijke waarden en normen
  2. activiteiten speciaal gericht op jongeren c.q. participatie c.q. opleiding van jongeren. Hierin wordt samengewerkt met alle mogelijk partners
  3. aandacht voor creatieve educatie in de breedste zin van het woord
  4. waar nodig lopende activiteiten ondersteunen (zie bij beleidsplan)
 8. Verslag uitgeoefende activiteiten
  De lijst van activiteiten is onnoemlijk lang, zie op deze website bij geschiedenis, doorscrollen naar beneden, daar is een lijst per jaar, op klikken en je krijgt per jaar de verhalen en gegevens.
  2013 (staat nog niet onder geschiedenis)
  • op verzoek van de stad Rotterdam (dienst cultuur en sport) werd een TV programma ontwikkeld: gebedshuis van de week. Uitzendingen vanaf half juni. Er wordt een serie van 50 uitzendingen gemaakt. Zie verder bij www.station-r.nl
  • advies werd uitgebracht aan Spior (koepel van moskeeën)
  • advies werd uitgebracht aan Skin (koepel van migrantenkerken)
  • hulp bij restauratie en het opnieuw uitbrengen van het liedboek Glorieklokken, 50 jaar na het overlijden van de samensteller: Zr.M.A.Alt
  • hulp bij een Frans vertaalproject plus het leveren van deskundigheid voor een aantal congressen in Frankrijk
  • leveren van een spreker voor een jongeren praise & worship conferentie in Milaan
  • hulp bij het ontwikkelen van nieuwe repertoir voor de Continentals in Roemenië, Hongarije en Slowakije; hulp ook bij de training van leidinggevenden van die groepen in die landen
  • schrijven en ontwikkelen van het jaarthema/thematische studie
  • advies werd uitgebracht aan de PKN, Rotterdam voor een nieuw magazine en website
 9. Financiële verantwoording

Jaarstuk + verslag 2015

Jaarstuk + verslag 2016

Jaarstuk + verslag 2017

Jaarstuk + verslag 2018

Jaarstuk + verslag 2019

Jaarstuk + verslag 2020