Support en lidmaatschap

Jouw Support nodig

Continental Sound heeft sinds 1969/1970 haar zegenrijke werk kunnen doen, dankzij de financiële support van velen. Dat vervult met grote dankbaarheid. Dankzij die steun konden door de jaren heen vele innovaties plaatsvinden, maar ook activiteiten met en door de kunsten en dat speciaal met en voor jongeren in West en Oost-Europa.
Vele publicaties waren mogelijk, de inhoud is gemeengoed geworden. Voor een christen om actief in de kunsten actief te zijn, is weer de normaalste zaak van de wereld. En zo moet het, want God geeft gaven om die te gebruiken.
Maar de activiteiten gaan door, er is nog steeds veel dat verder moet, of nieuwe zaken, die ontwikkeld moeten worden, andere activiteiten voor jongeren, voor de samenleving, voor migranten, voor…
En daarvoor blijft uw hulp nodig.
Blijf ons steunen via:
IBAN: NL03 INGB 0002 2528 88 ten name van Stichting Continental Sound, Rotterdam.

LIDMAATSCHAP : Continental Sound

Naast donaties/giften worden we ook geholpen door LEDEN. Een lidmaatschap is iets wat lange tijd support geeft. Kosten € 6,45 PER MAAND, en dit gaat via incasso om de kosten zo laag mogelijk te houden. Als lid krijg je het magazine Sjofar.
Graag nodigen wij je uit om LID te worden, daarmee geef je een maandelijkse support!

LIDMAATSCHAP : voor kunstenaars, Music, dansers, beeldend kunstenaars, schrijvers…

Heel belangrijk dat christenen in de kunsten zich aaneensluiten. Dat doe je door lid te worden van Christian Artists. Kosten € 30,00 per jaar (en dat is inclusief ledenbenefits) Een speciale service voor leden is een contactportal, waarop leden zich presenteren, ga naar www.christelijkekunst.org.
Leden met een vakdiploma in de muziek kunnen zich ook presenteren op www.nederlandstoonkunstenaarsregister.nl .
N.b. ben je studerend of heb je een uitkering heb je korting op het lidmaatschap.

KOREN, BANDS, ENSEMBLE, COMPANIES…

Voor het oefenen, en/of optreden, concerten, presentaties moet je de auteursrechten betalen aan BUMA. Dat is gecompliceerd en duur. Continental Sound heeft een speciale Buma-regeling voor KOREN, BANDS, ENSEMBLES, COMPANIES welke je bovendien een grote korting geeft. Sluit je hierbij aan. het is een handige collectieve regeling. Je krijgt dan ook het magazine Sjofar.

Meer weten: leen@continentalart.org.